مــن ســال های ســال مُـــــردم

مــن ســال های ســال مُـــــردم

تا اینکه یک دم زندگــی کردم

تو می توانی 

یک ذره ... یک مثقال 

مثل من بمیری؟...

 


/ 113 نظر / 63 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرنگیس

مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها صحبت می کنند مغزهای متوسط در مورد حوادث بحث می کنند و مغزهای کوچک درباره مردم

فرنگیس

کی به این خورشید می گوید نخواب؟ آفتابت را بتاب ! کی زده فواره ی رنگین کمان توی حوض آسمان؟ از کجا آورده دریا آب را ؟ آسمان ، مهتاب را کی به دل ها مهربانی داده است؟ شادمانی داده است؟ او خدای مهربان و خوب ماست دوست دار بچه هاست

فرنگیس

دیگر هیچ مردی به هوایت سر به بیابان نمیذارد ! ساده شده ای لیلی جان؟؟ ! مردان روزگار ما، با یک کلیک روزی هزار بار عاشق میشوند.[قلب]

فرنگیس

انسان دونوع معلم دارد: آموزگارو روزگار ! هرچه باشیرینی ازاولی نیاموزی، دومی با تلخی به تومی آموزد.

فرنگیس

تیره چون موی خود روز و‌روزگار من مکن از ڪنارم مرو چون خزان بهار من مکن در آتشم ای زندگی تو نشاندی ! به از قفس ای عاشقی تو کشاندی افسانه شدم نشاندی ام بر فرقت و‌ننشستی ! به آتشم اشکـی ز دل نفشاندی دیوانه شدم .

فرنگیس

ــــــــــــــ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤-------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤-----------------------------¤¤¤ __¤¤¤¤¤--------------سلامي به لطافت عشق--------------------¤¤¤ _ ¤¤¤-----------پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني است---------- ¤¤¤ ¤¤¤---------------------------------------------------------------------------¤¤¤ ¤¤¤--به نام دوست که زندگي و زيبايي لايق اوست----------------- ¤¤¤ ¤¤¤------بي شک مرگ پايان کبوتر نيست-----------------------------

فرنگیس

اینچنین دلبرانه میان دشت قدم نزن لعنتی! بگذار خورشید هم حواسش به آفتابگردان ها باشد

فرنگیس

روزی جوانی از اندیشمندی پرسید چرا انسان ها این قدر برای پول همدگیر را می آزارندو به هم بدی می کنند ؟ اندیشمند قوطی کبریتی را از جیبش در اورد سه چوب کبریت را در دست گرفت ...اما سریع دو چوب کبریت را در قوطی نهاد. آن یک عدد چوب کبریت باقی مانده را هم نصف کرد و با آن نصفه که نوک تیزی داشت لای دندان خود را تمیز کرد وگفت : نمی دانم !

فرنگیس

ای که چشمت میدرخشد در نگاهم برق چشمانت میدرد چشم نگاهم تو با چشمت چه میکنی در شب سیاهم ستاره میچیند چشم سیاهت ز نگاهم خیره میشوم به نگاهی ز نگاهت آندم که ستاره میبارد به شب نگاهم

زهراجمالی681

چ خوب مرسی عزیزم جالب شد برام توی تلگرام هستی؟ راسی من متولد 78 هستمو ی سال کوچیک تر ولی کلا کوچیکتم