اختلاف نداریم

اختلاف نداریم

کمی جغرافیای ما مختلف است!

قلب من شمال شرقی تنم می تپد

قلب تو جنوب مرکزی ات!

من دلتنگ ماضی توام که بعید شده

تو اسیر حالی، فرقی ندارد ساده یا استمراری

فصل مشترکی که نود درجه اختلاف دارد!

رویا های تو... کابوس های من ...

 


/ 0 نظر / 72 بازدید