من عاشق ماه هفتم سالم ...

غم نامه ی عشق بهترین حالم

چون عاشق ماه هفتم سالم ... 

 

 

بـه لـطـفِ بی مهری ات

پاییــــز امـسـال

بـرآی مـن 

فـقـطـ آبـآن اسـتـ و آذر ...

  

 

پاییــــز در راه اســـت

و مــنــی کــه دلــخــوشــم

بــه رسیــدن پــایــیــزی کــه صــدای پایــش مــی آیــد ...

  

پاییز که می شود

دلم یک فصل " تو " می خواهد

و خیابان بی انتهای برگ

که فقط " من " باشم و " تو "

و " مایی " که بیش از این تاب ندارد این آشفته حالی را ...


 

غم انگیز است پاییز

و غم انگیزتر

وقتی تو باشی و

من برگ ها را با خیالت

تنها قدم بزنم ...

/ 0 نظر / 883 بازدید